Ik heb kennis gemaakt met een voor mij nieuwe wijze van leren over mijzelf. Ik merkte vooral dat er een grote behoefte aan vrijheid en bevrijding in mij leeft en dat de beweging mij innerlijk ruimte en vreugde geeft. De cursus was een vorm van zelfonderzoek waarbij Louise met haar scherpzinnigheid, fijngevoeligheid en heldere intuïtie duiding kon geven aan wat er fysiek en emotioneel gebeurde.

In de beweging en de reflectie in de groep gingen we een relatie/verbinding aan met onszelf en met de anderen in de groep.  Het was in zekere zin ook het aangaan van een avontuur en spannend omdat de werkwijze nieuw was en de uitkomst onzeker. Een ontdekkingstocht. Ik kreeg e.e.a. helder over emoties die diep in mij opgeslagen lagen en die kon ik vrij uiten. Ik ben erachter gekomen hoe fysieke beweging emoties en gevoelens kunnen bevrijden, hetgeen weer ruimte geeft, op-luchting, lucht! En lucht = leven.

Taal (en zeker ook het denken) is vaak niet toereikend om iets in jezelf helder te krijgen. Bewegen is luchtig en zal voor velen die bijv. nogal mentaal/rationeel zijn (‘in het hoofd zitten’) verrassend kunnen zijn en nieuwe inzichten kunnen geven, bewuster kunnen maken hoe alles (lichaam, ziel, geest, het fysieke, mentale en emotionele, spirituele) met elkaar samenwerkt en samenhangt. Beweging kan ook ingezet worden om beter te aarden, contact met de aarde te ver- en herkrijgen. Onbewuste angst en gevoelens van onveiligheid kunnen ervoor zorgen dat we in het hoofd schieten en contact met de aarde en onszelf en ons lichaam verliezen. Dit is voor mij ook belangrijk (geweest).

Ik vond het een waardevolle ervaring. Later heb ik individueel met Louise enkele bewegingsoefeningen gedaan om iets wat ik niet in zicht had, te kunnen zien en voelen. Louise is door haar invoelend vermogen heel goed in staat helder te krijgen wat er speelt.
In beweging komen is een exploreren van de wereld, zowel de binnen- als de buitenwereld. Ervaringen dragen bij aan groei. Inzichten verwerven dragen bij aan persoonlijke groei. Relatie, verbinding en liefde ervaren, aandacht genieten, dragen bij aan gezondheid en welzijn. Er mogen zijn, acceptatie van wat is en er met liefdevolle ogen naar kijken, geven (nieuwe bewegings)ruimte en dat is wat Louise brengt met haar manier van werken.

Karin van der Lee (http://www.bezieldleren.nl/)

Contact

Louise A. Klaverweide
Vaktherapeut Dans/Beweging MA
 
Groei door Beweging
Coaching, Training & Therapie

FVBNVDAT lidnr. 106275
KvK 66055326

 

Interesse?

Stuur een email naar

of bel naar +31 610099882