"If you die, body and mind separate; if you live and you separate body and mind, you live a dead life". Master Li

Beweging en dans zijn, net zoals muziek, beeldend werken, drama en natuurbeleving van oudsher essentiële waarden die bijdragen aan balans en heling.

 

Ervarings- en Ontwikkelingsgericht

Lichaamsgericht coachen is een ervarings- en ontwikkelingsgerichte aanpak en heeft de lichaam geest verbinding als uitgangspunt met beweging als verbindende schakel. Het doel is ruimte durven geven aan dieperliggende behoeftes en bewust te leven vanuit kernwaarden, zodat groei en verbinding zich op een natuurlijke manier kunnen ontvouwen.

Bewegen is een veilige manier en de meest toegankelijke om de vele facetten van jezelf en je leven te ervaren. Je krijgt inzicht in dat wat je uniek maakt waardoor je makkelijker patronen die je beperken in de communicatie met jezelf en anderen kunt doorbreken en veranderen. Het resultaat is dat je bewustzijn, houding en gedrag op een creatieve en speelse manier getransformeerd worden.

Het lichaam draagt een eigen geheugen in zich en is daarom een bron van informatie. Zonder oordeel te leren kijken en luisteren naar signalen en de daarmee samenhangende overtuigingen, is een belangrijk waarde om in het dagelijks leven vanuit compassie en empathie de verbinding met onszelf en anderen te ervaren.

Praten over wat in ons omgaat is belangrijk om patronen helder te krijgen maar de ervaring in gaan middels bewegen geeft niet alleen inzicht over wat ons beperkt in de communicatie maar brengt ons ook in contact met dat oorspronkelijke deel van onszelf waardoor onze handelingsmogelijkheden zich kunnen verruimen. Het effect is dat we ons vrijer bewegen en het leven meer als een spel gaan ervaren.

Werken met het lichaam daagt en nodigt ons uit de intenties van ons handelen te onderzoeken. Licht en schaduwkanten mogen bewust gemaakt worden door ze te bewegen, accepteren en integreren in ons systeem; wat heel bevrijdend is en doorwerkt in ons dagelijks leven.

Vergeten of nog niet ontdekte delen van onszelf kunnen zich bewegend ontvouwen en tot uitdrukking worden gebracht. Zoals het loslaten van angst en onzekerheid en ruimte geven aan vertrouwen. Onder de vele thema’s die ook om aandacht vragen, blijkt ‘grenzen’ een belangrijke te zijn. Wat zijn mijn grenzen en hoe communiceer ik mijn grenzen?

 

Bewegingscreativiteit en bewegingsdialogen

Bewegingscreativiteit en bewegingsdialogen zijn de instrumenten voor de reis - zowel naar binnen als naar buiten toe - om beide, onze kracht en kwetsbaarheid, onder ogen te zien. Speels en licht maar tegelijkertijd verdieping ervaren in het proces van creatief zelfonderzoek.

Bewegingscreativiteit helpt om de eigen bewegingsvoorkeuren te ervaren en het hiermee samenhangend eigen ritme, dat vaak genegeerd wordt met alle gevolgen van dien, zoals bij voorbeeld stress. Waarbij het niet gaat om mooi bewegen, maar het systematisch leren waarnemen, volgen en tot uitdrukking brengen van de innerlijke bewegingen, impulsen en intenties in contact met onszelf en anderen waardoor ongezonde spanningen kunnen worden losgelaten.

Bewegingsdialogen geven op een veilige manier de kans om op een praktische manier nieuwe ervaringen op te doen met verschillende levensthema’s; uiteindelijk gaat het om degene te worden die je bent. Omdat de focus niet gericht is op een eindresultaat maar eerder een omarmen en volgen van dat wat zich aandient en hierin meebewegen.

 

Voor wie?

  • Als jij groei ziet in het licht van balans in de relatie met jezelf en anderen;
  • Als jij wil leven vanuit jouw gekozen kernwaarden en deze wil leren verbinden aan de jouw gewenste leefstijl;
  • Als je betekenisvol wil leven door op een creatieve en speelse wijze jezelf te onderzoeken en daardoor bijdragen aan het gezonder maken van onze planeet.
 
Aanbod

Als workshop of als coachingstraject.
Stuur offerteaanvraag naar:

Contact

Louise A. Klaverweide
Vaktherapeut Dans/Beweging MA
 
Groei door Beweging
Coaching, Training & Therapie

FVBNVDAT lidnr. 106275
KvK 66055326

 

Interesse?

Stuur een email naar

of bel naar +31 610099882