"As I witness you move, I cannot know your experience. I can only know my own experience in your presence. I commit to tracking my experience as best as I can. It’s my intention, my practice to notice all that occurs within me as I witness". J. Adler 

Danstherapie is een ervaringsgerichte therapie en richt zich op het op gang brengen van veranderingen en/of verwerking via het lichaam en beweging. Dans en beweging wordt op een methodische manier als middel ingezet om veranderingen teweeg te brengen vanuit de visie dat er een relatie is tussen het lichaam, de psyche en de eigen ontwikkeling.

Je wordt je bewust van wat er in je lichaam nu eigenlijk gebeurt, welke effecten dat op je heeft en hoe je daarop reageert. Je ontdekt welke beweging (lichamelijk, geestelijk, mentaal, emotioneel) je kunt maken om uit de situatie (vaak misschien een soort verlamming) te stappen waarin je verzeild bent geraakt. De therapie brengt je in verbinding met dieper weten (her-innert je) en met je eigen kracht en creativiteit.

Er wordt bewust toegewerkt naar integratie van lichamelijke processen enerzijds en emotionele, sociale en cognitieve processen anderzijds. In de therapie wordt actief geoefend met nieuw gedrag om beter om te leren gaan met klachten.

  • Je leert zicht te krijgen op eigen gedragspatronen, waaronder valkuilen en lichaamssignalen;
  • Je leert hier anders mee om te gaan zodat nieuwe ervaringen kunnen worden omgezet naar een beter handelen in het dagelijks leven;
  • Dans/bewegingstherapie vermindert of heft klachten op en waar nodig leer je omgaan met de beperkingen en de mogelijkheden die je hebt;
  • De ervaringsgerichte aanpak leidt ertoe dat het onder woorden brengen van gevoelens veel minder centraal staat.

 

Bewegingsobservatie

Als danstherapeut ga ik er vanuit dat klachten terug te zien zijn in het lichaam. Bij danstherapie is het belangrijk om denkwijzen, gevoelens en gedrag die een belemmering vormen voor de gezondheid te onderzoeken en inzichtelijk te maken. Om de beweging te kunnen duiden, wordt binnen danstherapie gebruik gemaakt van een observatie- en analyse systeem, de Laban Movement Analysis (LMA), ontwikkeld door Rudolf Laban in de eerste helft van de 19e eeuw. Het uitgangspunt van LMA is dat lichaamsbeweging een expressief medium is van bewuste en onbewuste gedachten, gevoelens en conflicten enerzijds en anderzijds als een voertuig om tradities, coping gedrag en religieuze rituelen door te geven. LMA biedt een methode om elke beweging te observeren vanuit een aantal invalshoeken (elementen): het lichaam, de ruimte waarin het lichaam beweegt, de manier waarop iemand beweegt (de ‘effort’ of het energie aspect) en het vormaspect van de beweging. Elk element wordt zo adequaat mogelijk geanalyseerd en op basis hiervan in overleg met de cliënt een behandelplan opgesteld.

Voor mee info: NVDAT

Kosten

€95,= per uur.

Voor vergoeding zie www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Contact

Louise A. Klaverweide
Vaktherapeut Dans/Beweging MA
 
Groei door Beweging
Coaching, Training & Therapie

FVBNVDAT lidnr. 106275
KvK 66055326

 

Interesse?

Stuur een email naar

of bel naar +31 610099882