Welkom bij Groei door Beweging

"Ik wil zingen zoals de vogel, zonder me af te vragen wie er luistert". Rumi

Groei door beweging biedt een ontwikkelings- en ervaringsgerichte aanpak aan waarin de body mind verbinding centraal staat samen met de natuur als bondgenoot en krachtige bron van inspiratie.

Beweging verdiept het proces van leren in het hier en nu van wat we al voelen en diep van binnen weten. Omdat beweging zo tastbaar, voelbaar en zichtbaar maakt wat onzichtbaar is, is het een effectief instrument om groei en ontwikkeling teweeg te brengen.

Beweging doet vooral een appèl op de ‘will to be well’ als sleutel voor het openen van deuren naar duurzaam welzijn en geluk.

Lichaamsgericht coachen
Plezier in bewegen
Dans- en Bewegingstherapie

"Everyday I count wasted in which there has been no dancing". Nietzsche

Mijn expertise en onderstaand aanbod zijn gericht op duurzame oplossingen bij met name medisch onverklaarbaar lichamelijke klachten, stressreductie en burn-out preventie.

 

  • Je Lichaam - Je Kompas: Je lichaam als  boodschapper verstaan en volgen 
  • (Her)vind je Kracht en Kwaliteiten: Zelfempowerment + Eigenwaarde 
  • Star Shine, het volgend hoofdstuk van je leven: Betekenisvol en Doelgericht Leven 
  • Conscious Embodied Leadership = Celebrate Embodied Learning (CEL): een holistische benadering voor persoonlijk leiderschap  

 

Concentratie, visualisatie en ontspanningstechnieken zijn elementen die ik in mijn werk geïntegreerd aanbied. Het zijn basisvaardigheden voor focus, veerkracht en creativiteit, welke ons helpen in deze snel veranderende wereld.

Over mij

In de loop der jaren heb ik verschillende waardevolle bronnen en krachtige instrumenten ontvangen voor persoonlijke, professionele en spirituele groei.

Naast gediplomeerde lichaamsgerichte vaktherapeut, trainer en coach ben ik ook ervaringsdeskundige (carrière switch; whiplash & burn-out). Mijn eclectische aanpak wordt onder meer gevoed door een praktische spiritualiteit, Dans en Bewegingsimprovisatie, Hechtingstheorie, Interpersoonlijke Neurobiologie en Laban Bewegingsanalyse. Ik heb ruime ervaring met het intentioneel inzetten van beweging bij ontwikkelings- en transformatieprocessen. De resultaten van de interventies zijn elke keer weer verrassend en de ervaring laat zien dat er een gunstige invloed is op de kwaliteit van leven.

Groei en beweging zijn sturende krachten en geven richting aan het vinden van balans tussen verschillende spanningsvelden zowel in de persoonlijke als ook in de professionele sfeer. Inzicht, reflectie en oefening dragen bij aan integratie en vormgeving van een leefstijl waar welbevinden en gezondheid belangrijke pijlers vormen.

 

Contact

Louise A. Klaverweide
Vaktherapeut Dans/Beweging MA
 
Groei door Beweging
Coaching, Training & Therapie

FVBNVDAT lidnr. 106275
KvK 66055326

 

Interesse?

Stuur een email naar

of bel naar +31 610099882